HAARLAKKEN

De haarlakken hebben tot doel er voor te zorgen dat het kapsel op zijn plaats blijft en het tevens een zekere soepelheid te laten behouden.

haarspray De laklaag die op het haar wordt aangebracht moet er vanzelfsprekend blijven aankleven maar tegelijk voldoende plastisch, doorschijnend en glanzend zijn en bovendien ongevoelig voor de luchtvochtigheid (anders wordt het kleverig en vuilaantrekkend). Ook moet het bestand zijn tegen de wind en het wrijven, maar door borstelen en shampoën verwijderd kunnen worden.

De lakken, die verkrijgbaar zijn in spuitbussen of in verstuivers, kunnen het volgende bevatten:

  • filmvormende stoffen (polymeren): polyvinylpyrrolidine in mengsel met polyvinylderivaten, ethylcellulose, polyacrylharsen... die de lakkende basis vormen.


  • plasticizers: silicon, methylftalaat, isopropylmyristaat,... die de laklaag soepelheid en glans verlenen.


  • stoffen die een overmaat aan vet verschaffen: lanolinederivaten, die het uitdrogen van het haar tegengaan.


  • parfums.


  • U.V. filters, het geheel in een watervrij oplosmiddel met hoge verdampingssnelheid (ethanol-isopropanol,...).

spraydruppels op haar De aërosol zelf bestaat uit een van de drie klassieke drijfgassen welke derivaten zijn van chloorfluorkoolstof.

Bij gebruik moet er steeds een afstand van 30 cm tussen het haar en de bus in acht worden genomen en moet men er op letten de verstuiving niet naar de ogen te richten.

Elke avond moet het product door uitborstelen zorgvuldig verwijderd worden.