SIKHISME

Sikhisme begon zo'n 500 jaar geleden in India. Guru Nanak begon met een geloof dat duidelijk anders was dan het Hindoeïsme en Islam. Negen goeroes volgden Nanak op en ontwikkelden het Sikh geloof en gemeenschap gedurende de volgende eeuwen. Een Sikh gelooft in één God en in de leer van de tien Goeroes. Het woord Sikh is afgeleid van het woord Sisya (discipel). Er zijn zo'n 20 miljoen Sikhs in de wereld waarvan de meeste in India leven.

de 10 Guru's Het Sikhisme is een strenge monotheïstische godsdienst, gelovend in één oppermachtige God. Hij, die allesdoordringend, eeuwig, schepper, veroorzaker van oorzaken, zonder vijanden, zonder haat is en beide inherent aan zijn schepping en daarbuiten. Hij is niet de God van een natie, maar de God van gratie. Dat om het volgende: hij schept mensen niet om ze te straffen voor hen zonden, maar voor de realisatie van het ware doel in het heelal en om weer op te gaan van waaruit men is ontstaan (God).
De Sikhs erkennen het kastenstelsel niet en evenmin geloven zij in afgodsverering, rituelen of bijgeloof.
De religie bestaat uit een praktische levenswijze zoals opgesteld in de Guru Granth Sahib. Deze houdt een vertolkende dienst tot de menselijkheid, tolerantie en broederlijk liefde tot alle mensen in. De Sikh Guru's waren tegen het afstand doen van de wereld, dus van het dagelijks leven om de verlossing te verkrijgen. De verlossing kan verkregen worden door iedereen die eerlijk zijn brood verdient en een goed leven leidt.

de 5 Ks
Een Sikh heeft een kenmerkende persoonlijkheid, waardoor hij zich van anderen onderscheidt. Dit onderscheid wordt weergegeven door de vijf symbolen, bekend als de vijf K's, afkomstig van de namen van de symbolen die allemaal met een K beginnen. Deze zijn:

 • KESH (ongeknipt en ongeschoren haar)
 • KANGHA (een houten kam)
 • KARA (een stalen armband)
 • KACHHA (speciale soort shorts)
 • KIRPAN (een dolk/zwaard).
Een Sikh zonder deze symbolen, kan geen echte Sikh genoemd worden.
De Sikhs hadden niet altijd hun haar ongeknipt, pas in 1699 heeft de laatste Guru dit ingevoerd.

KESH:

KESH Sikhs is het niet toegestaan om hun haar van wat voor deel van het lichaam dan ook te verwijderen. Ook het kleuren van het haar is niet toegestaan.
Over het haar word vaak een tulband gedragen of door vrouwen een sluier, dit is alleen ter bescherming van het haar en geen verplichting.

Er zijn verschillende redenen en symbolisme in het Sikh geloof waardoor ze hun haar niet knippen.

 • Door heel de historie heen is haar altijd een symbool van heiligheid en kracht geweest.
 • Iemands haar is een deel van God zijn creatie en met een doel gegeven, het behouden betekent dat men zijn wijsheid en creativiteit aanvaard.
 • Het symboliseert de adoptie van een eenvoudig leven, en ontkenning van hoogmoed in iemand zijn voorkomen.
 • Het is een symbool van iemands wens zich verder geestelijk te ontwikkelen.
 • Het is een zeer zichtbaar onderdeel dat laat zien dat je deel uitmaakt van de groep.
 • Men volgt daarmee het voorkomen van Guru Gobind Singh, oprichter van de Khalsa.

KANGHA:

KANGHA Een Kangha is een kleine houten kam welke in het haar gestoken wordt.
 • Dit symboliseert een zuivere geest en lichaam, omdat het haar schoon en netjes houdt. Het wordt aanbevolen het haar s'ochtends en voor het naar bed gaan te kammen. Dit zou helpen bij het onspannen van de opgebouwde spanningen van de dag.
 • Het symboliseert ook het belang om goed te zorgen voor het lichaam wat God heeft gegeven.

Op het geestelijke front is het ook een aanmaning voor een Sikh om de geest vrij te houden van slechte gedachten door vaak te denken aan Gods goedheid.

 

een sikh man

The Song Of The Sikh

"Ah ! Well, let my hair grow long; ......
I cannot forget the knot He tied on my head;
It is sacred, it is his mark of remembrance.
The Master has bathed me
In the light of suns not yet seen;
There is eternity bound in this tender fragile knot.
I touch the sky when I touch my hair,
And a thousand stars twinkle through the night.......
Who says the hair is no more than grass ?......
Yet a single hair is a dear remembrance,
An heirloom, a trust, a pledge, a love,
A vow, an inspiration.
My form is but a statue of dumb gratitude
for The knot of Friendship tied by those Kings of Eternity,
The Gurus who came to the Punjab;
The Saviours who were gracious to love me,
and Made me a home in the Realm of Eternal Beauty."

- Puran Singh