RASTAFARI

De oorsprong van rasta ligt in de buurt van de Nijl, in Egypte. Rasta verbind een aantal geloven aan elkaar. Zo geloven ze dat Ra, de Egyptische god van de zon voor de levenskracht zorgt. Ze geloven ook dat mensen niet anders zijn dat God, of zoals zij dat noemen Jah, wat een verbastering is van Jehovah. Hun god is dus gewoon een mens.

rasta en geloof Rastafari geloven dat er in een persoon drie lagen mogelijk zijn:
  • de dierlijk, met zin passies en intutie,
  • de 2e waarmee hij zijn emoties kan beheersen,
  • de 3e hiermee kan je met je innerlijke zelf vreedzaam kan omgaan.
Iemand die dit kan wordt gezien als een God, en die mag dan plaats nemen op een troon. Die persoon werd Keizer Haile Selassie I, ook wel Ras Tafari. Dat betekent leeuwenkop. Dit komt weer van de leeuw van Judah, die een zeer belangrijke positie inneemt in reggae. Ze zagen hem dus als een levende god. Haile Selassie betekent drie-eenheid, wat weer terugslaat op die drie lagen die een persoon kan hebben.
    

De religieuze zwarte bewustzijnsbeweging 'rastafari' is in 1930 in Jamaica ontstaan, het is een pure mix van het christelijke en het joodse geloof.

Het ging in het begin om een handje vol dreads in de straten van Kingston. De dreadlocks waren synoniem voor de rebellie tegen de gangbare normen. De rastafari-beweging komt voort uit verzet tegen de bestaande samenleving.
De rasta-cultuur wordt gekenmerkt door twee basis doctrines: ten eerste dat de voormalige Ethiopische keizer Haile Selassi de zwarte gereÔncarneerde verlosser ofwel Christus is en ten tweede dat verlossing alleen mogelijk is indien men terugkeert naar Afrika (EthiopiŽ), dat gezien wordt als het spirituele thuisland van alle zwarten.

De rol van Haile Selassie en Afrika zijn in de loop der tijd geleidelijk veranderd van een letterlijke betekenis in een meer symbolische betekenis. Oorzaken hiervoor waren Selassie's dood in 1975 en het besef onder steeds meer Jamaicanen dat niet al zijn daden zaligmakend waren geweest. Afrika en EthiopiŽ worden ook niet meer door alle rasta's als het beloofde land gezien. Rasta symboliseert veeleer een zwart bewustzijn en het besef dat zwarten niet inferieur zijn aan het blanke ras.

Bobodread Aanhangers van de rasta-beweging onderscheiden zich door hun afwijkende levensstijl en zijn mede door hun opvallende haardracht, de lange gedraaide haarlokken ofwel dreadlocks, gemakkelijk herkenbaar. De rastafari's zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de immens populaire Reggae-muziek.
Dreads, de klitlokken, weggewerkt onder een muts of loshangend, zijn het beeldmerk van de rasta. Eens contrasteerden dreads met het sluike, blonde haar van de blanke onderdrukker. Op Jamaica schijnt de haardracht nog altijd goed te zijn voor werkloosheid, elders tooien voetballers, artiesten en 'blowers' zich ermee, meestal maar voor tijdelijk.

Bobodread Het rastadom is zo breed als het witte christendom (van Amish tot remonstrant) en zeker zo versnipperd. Aan de ene kant zit de schoolpleinvariant, hippe reggaejeugd met een kek kapsel. Voor allochtone rasta's, Surinamers, Antillianen, Kaapverdianen, heeft rasta een meer religieuze lading.
Het andere uiterste zijn de Bobodreads, 'orthodoxe', pure rasta's.
De Twelve tribes of Israel zijn meer middle class, liberaler, minder plattelands dan de fundi's, met gematigder ideeŽn over voeding, het dragen van dreads (klitlokken), over wie er wel en geen rasta is. En vrouwen nemen voor hen geen secundaire plek in, anders dan bij de Bobo's die erg op de man zijn georiŽnteerd. Ze hebben ook minder moeite met witte rasta's -die voelen zich wel eens gediscrimineerd door zwarten, terwijl ze naar eigen zeggen 'veel fanatieker' zijn.

Zoals gezegd is het meest opvallende aan het uiterlijk van de Rasta's hun baard en hun haar, de dreadlocks. Dat zijn de eerste tekenen van hun geloof. Dreadlocks zijn een symbool voor hun status als zwarten, hun natuurlijkheid, eer en waardigheid. Dit onderscheid de Rastaīs in de weigering om hun natuurlijke leven op te geven.

"The meaning of the dreadlocks derives from I-cient, that means the original life as it was before the Romas introduced and used scissors and razor blades." (Emanuel)
bob.jpg bobodreads.jpg childred.jpg color.jpg dread.jpg dread1.gif
dread2.jpg dred.jpg herb.jpg jaheye.gif lastsupper.jpg natty.jpg
old_rastafarian.jpg rasbull.jpg rasta_europa.jpg rasta5.jpg sadhu_men.jpg walls.jpg
"A man who keeps his dreadlocks and lets them grow is making himself spiritually and physically stronger than anybody on the street. Those, who donīt like their hair, comb it, that means they are afraid of nature and their natural identity." (Joseph Hill)